Översikt

Data som saknas: Om data saknas visas en prick (.) istället för en siffra. Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever visas två prickar (..) istället för en siffra.

Kontaktinformation

Adress
Telefon
E-post
Huvudman

Dela med dina vänner

Vi erbjuder

Rapporter från Skolinspektionen

Skolan i jämförelse med övriga landet

Data för skolan saknas

Vägbeskrivning

Hoppa över kartan och gå till artiklar

Tyvärr har vi ingen position för skolan i vårt system.

För att visa vägbeskrivning behöver du ange en startpunkt.